Chi Nham

Cảm ơn bạn đã Quan Tâm đến thông tin tuyển dụng và đang trên hành trình gia nhập ĐỘI NGŨ Kường Ngân

 • Mức lương 900000
 • Vị trí ứng tuyển Thực tập
 • Hạn ứng tuyển 29/07/2023
 • Địa điểm Hà Nội
 • Xem chi tiết
 • Mức lương 8000000
 • Vị trí ứng tuyển Nhân Viên
 • Hạn ứng tuyển 26/07/2023
 • Địa điểm Hà Nội
 • Xem chi tiết
 • Mức lương 5000000
 • Vị trí ứng tuyển Trợ lý
 • Hạn ứng tuyển 25/07/2023
 • Địa điểm Hà Nội
 • Xem chi tiết
 • Mức lương 6000000
 • Vị trí ứng tuyển Nhân viên
 • Hạn ứng tuyển 28/07/2023
 • Địa điểm Hà Nội
 • Xem chi tiết
 • Mức lương 7000000
 • Vị trí ứng tuyển Ký thuật
 • Hạn ứng tuyển 24/07/2023
 • Địa điểm Hà Nội
 • Xem chi tiết
 • Mức lương 6000000
 • Vị trí ứng tuyển Thực tập
 • Hạn ứng tuyển 28/07/2023
 • Địa điểm Hà Nội
 • Xem chi tiết