Từ Khóa
 

Tin tuyển dụng

Công ty TNHH Kinh Doanh Ôtô Xe máy Kường Ngân Thông Báo Tuyển Dụng Nhân viên Kỹ thuật viên bảo dưỡng

  |   Tin tuyển dụng   |   Chưa có bình luận nào

A/ Thông tin tuyển dụng:  - Làm việc tại Thái Bình - Số lượng: 16 người - Ngành nghề: Cơ khí, sửa chữa xe máy. - Mức lương : Thỏa thuận B/ Mô tả công việc - Thực hiện công việc sửa chữa theo sự phân công của phụ trách sửa chữa, kiểm...

Xem Thêm

Công ty TNHH Kinh Doanh Ôtô Xe máy Kường Ngân Thông Báo Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp ráp

  |   Tin tuyển dụng   |   Chưa có bình luận nào

A/ Thông tin tuyển dụng:  - Làm việc tại Thái Bình - Số lượng: 6 người - Ngành nghề: Cơ khí, sửa chữa xe máy. - Mức lương : Thỏa thuận B/ Mô tả công việc - Kiểm kê dụng cụ, vật dụng cần thiết cho việc lắp ráp trước khi bắt đầu...

Xem Thêm

Công ty TNHH Kinh Doanh Ôtô Xe máy Kường Ngân Thông Báo Tuyển Dụng Nhân viên kho phụ tùng

  |   Tin tuyển dụng   |   Chưa có bình luận nào

A/ Thông tin tuyển dụng:  - Làm việc tại Thái Bình - Số lượng: 2 người - Ngành nghề: Cơ khí, quản lý kho phụ tùng xe máy. - Mức lương : Thỏa thuận B/ Mô tả công việc - Quản lý phụ tùng nhập, xuất. - Hàng ngày có thống kê số...

Xem Thêm

Công ty TNHH Kinh Doanh Ôtô Xe máy Kường Ngân Thông Báo Tuyển Dụng Nhân viên tiếp nhận

  |   Tin tuyển dụng   |   Chưa có bình luận nào

A/ Thông tin tuyển dụng:  - Làm việc tại Thái Bình - Số lượng: 1 người - Ngành nghề: Sửa chữa xe máy - Mức lương : Thỏa thuận B/ Mô tả công việc - Thông qua sự phản hồi của khách để biết (kiểm tra định kỳ hay sửa chữa thay thế)...

Xem Thêm

Công ty TNHH Kinh Doanh Ôtô Xe máy Kường Ngân Thông Báo Tuyển Dụng Nhân viên IT

  |   Tin tuyển dụng   |   Chưa có bình luận nào

A/ Thông tin tuyển dụng:  - Làm việc tại Thái Bình - Số lượng: 2 người - Ngành nghề: Công nghệ thông tin. - Mức lương : Thỏa thuận B/ Mô tả công việc - Quản lý hệ thống phần mềm bán hàng Titan - Triển khai các hoạt động của phần mềm bán...

Xem Thêm

Công ty TNHH Kinh Doanh Ôtô Xe máy Kường Ngân Thông Báo Tuyển Dụng Nhân viên giấy tờ bán hàng

  |   Tin tuyển dụng   |   1 Comment

A/ Thông tin tuyển dụng:  -  Làm việc tại Thái Bình -  Số lượng: 3 người -  Ngành nghề: Kế toán. -  Mức lương : Thỏa thuận B/ Mô tả công việc -   Làm tổng kết, đối chiếu xe bán hàng ngày,  hàng tháng với hệ thống máy tính. -    Trả giấy tờ, hồ...

Xem Thêm

Công ty TNHH Kinh Doanh Ôtô Xe máy Kường Ngân Thông Báo Tuyển Dụng Nhân viên kế toán bán hàng, dịch vụ

  |   Tin tuyển dụng   |   Chưa có bình luận nào

A/ Thông tin tuyển dụng:  -  Làm việc tại Thái Bình -  Số lượng: 3 người -  Ngành nghề: Kế toán, thu ngân -  Mức lương : Thỏa thuận B/ Mô tả công việc - Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, kiểm soát hoạt động, lưu trữ chứng từ, sổ...

Xem Thêm

Công ty TNHH Kinh Doanh Ôtô Xe máy Kường Ngân Thông Báo Tuyển Dụng Tư vấn bán hàng – Sale Consultant

  |   Tin tuyển dụng   |   Chưa có bình luận nào

A/ Thông tin tuyển dụng:  -  Làm việc tại Thái Bình -  Số lượng: 4 người -  Ngành nghề: Bán hàng, tư vấn -  Mức lương : Thỏa thuận B/ Mô tả công việc -  Cung cấp thông tin về sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, giải thích một...

Xem Thêm